Seimo nariai įjungė žalią šviesą kredito unijų reformai

LR Seimas šiandien uždegė žalią šviesą kredito unijų reformai – patvirtinti beveik trejus metus rengti naujieji Kredito unijų bei Centrinių kredito unijų įstatymai. 58 iš 74 Lietuvoje veikiančių unijų vienijanti asociacija Lietuvos kredito unijos šį Seimo žingsnį vadina istoriniu – tikimasi, jog pertvarkytas kredito unijų sektorius taps rimta alternatyva Lietuvoje veikiantiems bankams. „Kredito unijos turi lygiai pusantrų metų reformuoti savo veiklą – priimtuose dokumentuose numatyta, kad iki 2018 m. sausio 1 d. turi būti baigtas unijų jungimasis į centrines kredito unijas. Todėl šis periodas bus tvaraus kapitalo formavimo ir kredito unijų kooperavimosi laikotarpis. Tinkamai atlikę namų darbus, nuo 2018 m. gerokai išplėsime savo vaidmenį Lietuvos finansų sistemoje, teikdami pilną finansinių paslaugų spektrą gyventojams, žemės ūkiui, smulkiajam ir vidutiniam verslui“, – komentavo asociacijos Lietuvos kredito unijos (ALKU) valdybos pirmininkas Ramūnas Stonkus. Lietuvoje veikiančios kredito unijos iki 2018 m. sausio 1 d. privalės konsoliduoti savo veiklą susivienydamos į centrines kredito unijas arba apsispręsti dėl reorganizavimo į specializuotus bankus. Centrines kredito unijas galės įsteigti ne mažiau kaip 5 kredito unijos, kurių bendras turtas turi viršyti 50 mln. eurų. „Centrinėse kredito unijose veikiančios unijos privalės taikyti mokumo užtikrinimo sistemą, t.y. visos grupėje esančios kredito unijos garantuos viena už kitą – tai užtikrins veiklos stabilumą ir užkirs kelią galimiems bankrotams. Todėl unijų reforma padidins visos Lietuvos finansų sistemos saugumą, apsaugos tiek unijų klientus, tiek visus mokesčių mokėtojus nuo galimų finansinių praradimų“, – pabrėžė R. Stonkus. Pasak Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) valdybos pirmininko Fortunato Dirginčiaus, unijų pertvarka atveria kelius įgyvendinti ambicingus plėtros tikslus. „Mūsų tikslas – per 10 metų užimti ne mažiau kaip 10 proc. bankinės rinkos pagal turtą ir suteiktų paskolų portfelį. Šiuo...

13 Lietuvos kredito unijų steigia Jungtinę centrinę kredito uniją

Šiandien Kaune trylikos Lietuvoje veikiančių kredito unijų atstovai pasirašė susitarimą įsteigti naują centrinę kredito uniją. Jungtinės centrinės kredito unijos (CKU) steigėjais tapo Raseinių kredito unija, Akademinė kredito unija, Ignalinos kredito unija, kredito unija „Zanavykų bankelis“, Jurbarko kredito unija, Biržų kredito unija, kredito unija „Kupiškėnų taupa“, Kelmės kredito unija, Šilalės kredito unija, Pareigūnų kredito unija, Joniškio kredito unija, Gyventojų ir smulkaus verslo kredito unija ir Vilkaviškio kredito unija. Visos šios unijos iki šiol buvo Lietuvos centrinės kredito unijos narėmis. Raseinių kredito unijos valdybos pirmininkė Birutė Žiūraitienė sako, kad šis sprendimas tik sustiprins kredito unijų sektorių ir atvers didesnes veiklos galimybes, o žengti tokį žingsnį unijas paskatino keli motyvai. „Jungtinė CKU savo nariams sudarys geresnes sąlygas plėtoti paslaugas ir didinti veiklos efektyvumą. Antroje šių metų pusėje klientams pasiūlysime šiuolaikiškesnius, funkcionalesnius ir patikimus technologinius sprendimus ir sistemas. Galiausiai naujosios CKU nariams pasiūlysime labiau subalansuotas sprendimų priėmimo taisykles“, – teigia B. Žiūraitienė. Jungtinę CKU steigiančios unijos nustatė naujos centrinės unijos valdymo struktūrą, kuri užtikrins visų narių galimybę deleguoti savo atstovus į valdymo institucijas bei dalyvauti sprendimų priėmimo procese. Tai padaryti padės taikomi rotacijos principai, svarbiausių sprendimų kvorumo taisyklės ir aiškiai apibrėžtos kompetencijos ribos ir delegavimo tvarka. Taip pat Jungtinės CKU atstovai kalba apie didesnį unijų savarankiškumą centrinės unijos sistemos ribose. „Mes palaikome centrinės unijos veiklos modelio idėją, kooperatinių bendrovių principus. Tačiau kartu galvojame, kad unijos turi išlaikyti tam tikrą savarankiškumą ir teisę priimti kiekvienai jai geriausius sprendimus. Tik tokiu atveju unijos augs, plėsis ir tobulės. Žinoma, mes jokiu būdu nekalbame apie kažkokį didesnį savarankiškumą unijų veiklos patikimumo ar priežiūros sąskaita“, – aiškina B. Žiūraitienė. Duris unijų sistemos reformai ir naujų centrinių kredito unijų...

Eilinis visuotinis narių susirinkimas

Joniškio kredito unijos narių dėmesiui, 2017 m. kovo 17 d. 14 val. adresu: Livonijos g. 3, Joniškis, P/C „Žilvinas“ konferencijų salėje šaukiamas Joniškio kredito unijos, kurios buveinės adresas Miesto a. 4, Joniškis, eilinis visuotinis narių susirinkimas. Nesurinkus kvorumo (virš 771 narių) šis susirinkimas neįvyks. Numatoma darbotvarkė 1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos vertinimas. 2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos vertinimas. 3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos vertinimas. 4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos vertinimas. 5. 2016 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. 2016 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas. 6. 2017 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. 7. 2017 m. kredito unijos veiklos plano pristatymas ir tvirtinimas. 8. Kredito unijos paskolų komiteto nario rinkimas. 9. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo. 10. Audito įmonės pasirinkimas. 11. Naujos redakcijos Joniškio kredito unijos įstatų tvirtinimas. 12. Išstojimas iš Lietuvos centrinės kredito unijos. 13. Išstojimas iš Asociacijos Lietuvos kredito unijos. 14. Centrinės kredito unijos steigimo sutarties pasirašymas. 15. Įgaliojimų suteikimas. Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei, nesurinkus kvorumo (virš 771 narių), šis susirinkimas neįvyks, pakartotinis Joniškio kredito unijos, visuotinis narių susirinkimas skelbiant tą pačią darbotvarkę bus šaukiamas kovo 24 d. 14 val. adresu Livonijos g. 3, Joniškis, P/C „Žilvinas“ konferencijų salė. Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais, kaip numatyta įstatuose, kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose adresu Miesto a. 4, Joniškis. Telefonas pasiteiravimui 8 426 53633 Joniškio kredito unijos...

Nuo 2017 02 01 keičiasi mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos ir mokėjimo paslaugų įkainiai

Laba diena, kredito unijos nary, Informuojame, kad nuo 2017 m. vasario 1 d. keičiasi Joniškio kredito unijos mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos ir 2017 m. vasario 1 d. įsigalios nauji mokėjimo paslaugų įkainiai. Su naujomis mokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis galite susipažinti čia: http://jku.lt/ Nauji mokėjimo paslaugų įkainiai nuo 2017 m. vasario 1 d.: Pagrindinė mokėjimo sąskaita* gyventojams 1,50€ per mėnesį Pagrindinė mokėjimo sąskaita* nepasiturintiems gyventojams 0,75€ per mėnesį  *Pasirinkę pagrindinės  mokėjimo sąskaitos paslaugą už vieną kainą per  mėnesį Jūs galėsite naudotis šiomis paslaugomis: Sąskaitos atidarymas; El. bankininkystė, sąskaitos valdymo ir saugi prisijungimo prie jos priemonė – mobilius parašas; Neribotas gautų mokėjimų eurais įskaitymas; Neribotas grynųjų pinigų įmokėjimas į sąskaitą kredito unijos aptarnavimo vietose; Debeto kortelė Maestro ir mokėjimo operacijos Maestro kortele; 10 bet kokių pervedimų eurais internetu kas mėnesį, įskaitant įmokas, pervedimus kredito unijos viduje ir į kitus mokėjimo paslaugų teikėjus SEPA šalyse; Grynųjų pinigų išmokėjimas:  kredito unijos aptarnavimo vietose nemokamai iki 700€ per mėnesį, viršijus 700€ – 0,5 % nuo sumos, bet ne mažiau kaip 0,30€; išmokėjimas bankomate  nemokamai 300€ per mėnesį, viršijus 300€ – 1 % nuo sumos, bet ne mažiau kaip 0,30€.    Jei turite klausimų, informacijos teiraukitės tel. +37042651065 arba el. paštu info@jku.lt. Pagarbiai, Joniškio kredito...

Keičiasi paslaugų įkainiai

Joniškio kredito unijos valdybos sprendimu 2016-05-13d V-07, nuo Liepos 13 dienos Joniškio kredito unijoje keičiasi teikiamų paslaugų įkainiai. Su keičiamais įkainiais galite susipažinti...

Nuo 2017 10 07 keičiasi paslaugų įkainiai

Laba diena, kredito unijos nary, Informuojame, kad nuo 2017 m. spalio 7 d. įsigalios nauji žemiau išvardinti paslaugų įkainiai:   Mokėjimo nurodymas unijos kasoje nariams 1,00 € Mokėjimo nurodymas unijos kasoje ne nariams 2,00 €     Grynųjų pinigų išmokėjimas (išėmimas)   Bankomatuose Lietuvoje ir EEE šalyse iki 200 € per mėn. Nemokamai Bankomatuose Lietuvoje ir EEE šalyse virš 200 € per mėn. 1 proc.     Taupomojo indėlio palūkanos 0,00 proc.  Jei turite klausimų, informacijos teiraukitės tel. +37042651065 arba el. paštu info@jku.lt. Pagarbiai, Joniškio kredito...

Jungtinė centrinė kredito unija: Seime – bandymai žlugdyti kredito unijų sistemos reformą

Jungtinę centrinę kredito uniją (CKU) įsteigusios kredito unijos kreipėsi į šalies Prezidento kanceliariją, Seimo valdybą ir Seimo Etikos ir procedūrų komisiją, prašydamos užkirsti kelią Seime skubotai inicijuojamoms įstatymų pataisoms, kuriomis siekiama sutrukdyti Jungtinės CKU licencijos gavimui. Tokią Seimo nario Stasio Jakeliūno iniciatyvą Jungtinės CKU ir asociacijos Jungtinės kredito unijos atstovai aiškina aplaidumu, skuba ir suinteresuotų grupių daroma įtaka. Asociacijos, atstovaujančios Jungtinės CKU interesams, vadovas Tomas Vaitkunskas primena, kad duris naujų centrinių kredito unijų steigimui Seimas atvėrė dar 2015 m. pavasarį, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto sprendimu patvirtinus Tvarios kredito unijų veiklos koncepciją ir vėliau, 2016 m. birželį,  priėmus naujos redakcijos Kredito unijų įstatymą ir Centrinių kredito unijų įstatymą. „Naujieji įstatymai, įsigalioję nuo šių metų pradžios, įpareigojo kredito unijas būti vienos iš centrinių kredito unijų narėmis bei įtvirtino galimybę steigti ir veiklą vykdyti daugiau nei vienai centrinei kredito unijai. 13 kredito unijų nutarė pasinaudoti šia galimybė ir, laikydamosios visų reikalavimų, įsteigė Jungtinę CKU. Visgi dabar ponas Jakeliūnas, akivaizdžiai simpatizuojantis senajai kredito unijų sistemai, nutarė užkirsti kelią naujų centrinių kredito unijų steigimuisi ir įregistravo atitinkamas įstatymų pataisas“, – sako T. Vaitkunskas. Jis taip pat pabrėžia, kad jokie politikų sprendimai nesumažins Jungtinės CKU steigėjų ryžto sukurti alternatyvią CKU. Juolab kredito unijos jau yra atlikusios eilę veiksmų ir patyrusios nemenkų išlaidų, susijusių su CKU steigimu. „Šių metų pradžioje Lietuvos bankui pateikėme pirmuosius steigiamos centrinės kredito unijos dokumentus. Kiek vėliau visų trylikos unijų visuotiniai narių susirinkimai priėmė nutarimus išstoti iš Lietuvos centrinės kredito unijos ir steigti naują CKU. Balandį pasirašėme sutartį su informaciniu sistemų paslaugų teikėju, suformavome 2 milijonų eurų Jungtinės CKU kapitalą ir, galiausiai, įsteigėme Jungtinę CKU. Gegužės 9 dieną Lietuvos bankui pateiksime prašymą...

Kredito unijos įsteigė Jungtinę centrinę kredito uniją ir jos interesams atstovausiančią asociaciją

Kredito unijos įsteigė Jungtinę centrinę kredito uniją ir jos interesams atstovausiančią asociaciją    Vakar Kaune vykusiame steigiamajame susirinkime trylikos Lietuvos kredito unijų atstovai įsteigė Jungtinę centrinę kredito uniją (CKU) ir įkūrė Asociaciją Jungtinės kredito unijos. Jungtinės CKU steigėjai taip pat suformavo 2 mln. eurų centrinės unijos įstatinį kapitalą, patvirtino įstatus, aptarė stabilizacijos fondo kaupimo ir kitus klausimus. Jungtinei CKU priklausančių unijų turtas 2016 m. pabaigoje siekė beveik 150 mln. eurų, jos vienija maždaug 40 tūkst. narių.    Be to, steigiamojo susirinkimo metu buvo suformuota Jungtinės CKU Stebėtojų taryba, kurios vadove tapo Raseinių kredito unijos vadovė Birutė Žiūraitienė.    Bendru steigėjų sutarimu į Jungtinės CKU valdybos pirmininko ir administracijos vadovo pareigas buvo paskirtas Paulius Tarbūnas, turintis daugiau nei dvidešimties metų patirtį bankininkystės srityje, ėjęs aukščiausio lygio vadovo pareigas SEB banke Ukrainoje, Estijoje bei Lietuvoje.     Stebėtojų taryba kitos savaitės viduryje suformuos ir patvirtins 7 žmonių Jungtinės CKU valdybą, kurios nariais taps 3 Jungtinės CKU administracijos atstovai ir po 1 dviejų didžiausių Jungtinės CKU unijų atstovą. Dar 2 – rotuojančios – vietos valdyboje priklausys likusių naujai centrinei kredito unijai priklausančių unijų atstovams.    Suformavus valdybą bus nedelsiant kreipiamasi į Lietuvos banką su prašymu Jungtinei CKU išduoti veiklos licenciją. Tai padaryti planuojama jau kitos savaitės pabaigoje.    Asociacija Jungtinės kredito unijos atstovaus Jungtinės CKU interesams santykiuose su Lietuvos banku, kitomis valstybės institucijos, asocijuotomis verslo struktūromis ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Jai vadovaus Pareigūnų kredito unijos vadovas Tomas Vaitkunskas.    Jungtinės CKU steigėjais tapo Raseinių kredito unija, Akademinė kredito unija, Ignalinos kredito unija, Kredito unija „Zanavykų bankelis“, Jurbarko kredito unija, Biržų kredito unija, Kredito unija „Kupiškėnų taupa“, Kelmės kredito unija, Šilalės kredito unija, Pareigūnų kredito unija, Joniškio...

Tarp Europos kredito kooperatyvų pavyzdžių – ir Lietuvos kredito unijos

Lietuvos kredito unijų veiklos modelis pateiktas tarp Europos kredito kooperatyvų pavyzdžių tarptautinėje knygoje „Kredito kooperatyvų institucijos Europos šalyse“ (angl. k. Credit Cooperatives Institutions in European Countries“). Lietuvos atvejį pateikė ir išsamiai aprašė Lietuvos centrinės kredito unijos Verslo plėtros departamento direktorė Jurgita Liutvinskienė. Knygos redaktorius Simeon Karafolas aktyviai kviečia susipažinti skirtingų ekspertų aprašytomis geriausiomis kooperatyvų praktikomis ir išmoktomis pamokomis. „Pateikti 23 skirtingų Europos valstybių kredito kooperatyvų sistemų pavyzdžiai vienoje vietoje leido palyginti skirtingų sistemų veiklos efektyvumą, išsivystymo lygmenį ir jų galimybes įveikti ekonominius sunkumus. Tenka pripažinti, kad bene visose Europos šalyse paskutinės ekonominės krizės rykštė palietė ir kredito kooperatyvus, kurie vienodus krizės padarinius įveikė skirtingais būdais ir atsitiesė.“, – teigia knygos „Kredito kooperatyvų institucijos Europos šalyse“ redaktorius S. Karafolas. Pasak knygos redaktoriaus, kredito kooperatyvai turi be galo svarbų ekonominį, finansinį, socialinį vaidmenį kiekvienoje valstybėje. Labiausiai nusistovėjusios ir ilgiausią veiklos istoriją turinčios kredito kooperatyvų sistemos vyrauja Rytų Europoje. Keliose Europos Sąjungos šalyse, kaip Belgijoje, Danijoje, Liuksemburge, Maltoje ir Švedijoje kredito kooperatyvų sistemos dar nėra plačiai išvystytos. Visiškai nauja kredito kooperatyvų sistema yra tik Graikijoje. Knygoje pateikti kredito kooperatyvų institucijų veikimo pavyzdžiai iš Austrijos, Kipro, Olandijos, Prancūzijos, Vokietijos, D. Britanijos, Graikijos, Airijos, Italijos, Nyderlandų, Portugalijos, Ispanijos, Bulgarijos, Čekų Respublikos, Estijos, Vengrijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Rumunijos, Slovakijos ir Serbijos. Daugiau apie knygą galite rasti...