Kredito unija yra kooperatinė bendrovė, kurios klientai yra jos savininkai (pajininkai, akcininkai, nariai). Narystė suteikia teisę naudotis paslaugomis, dalyvauti kredito unijos valdyme, būti išrinktu į kredito unijos valdymo organus, finansiniams metams pasibaigus dividendų forma gauti dalį kredito unijos uždirbto pelno.

Juridiniai asmenys dalyvauti kredito unijos valdyme negali, nes Kredito unijų įstatymas leidžia jiems tapti tik asocijuotais nariais.

Joniškio kredito unijos paslaugų įkainiai nuo 2018 m. rugpjūčio 6 d.

JONIŠKIO KREDITO UNIJA

PASLAUGŲ ĮKAINIAI NUO 2018 M. RUGPJŪČIO 6 D.

 

PASLAUGOS PAVADINIMAS Įsigaliojimo data 2018.08.06 NARIAMS Įsigaliojimo data  2018.08.06     NE NARIAMS

 MOKĖJIMO NURODYMAS EURAIS

Kredito įstaigos viduje į savo sąskaitą (skyriuje) 0,00 neteikiama
Kredito įstaigos viduje į savo sąskaitą (internetu) 0,00 neteikiama
Kredito įstaigos viduje į kito kliento sąskaitą (skyriuje) 1,00 3,00
Kredito įstaigos viduje į kito kliento sąskaitą (internetu) 0,00 neteikiama
Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, (skyriuje) 1,00 3,00
Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, kai mokėtojas neturi sąskaitos kredito įstaigoje, neskubus 3,00
Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, (internetu)

Mokestis už gautą inkasinį pavedimą

0,30

0.60

neteikiama

neteikiama

Į NE EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (skyriuje) 10,00 15,00
Į NE EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, skubus (skyriuje) 15,00 20,00
Į NE EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, labai skubus (skyriuje)

(atliekamas tą pačią darbo dieną pateikus mokėjimo nurodymą iki 12 val.)

30,00 35,00
Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, skubus (internetu) neteikiama neteikiama
GAUTŲ LĖŠŲ ĮSKAITYMAS (ADMINISTRAVIMAS)
Lėšos, gautos kredito įstaigos viduje eurais 0,00 neteikiama
Lėšos, gautos iš kitų Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų eurais 0,30 neteikiama

SĄSKAITOS TVARKYMAS

Sąskaitos atidarymas,  uždarymas

Sąskaitos tvarkymas

0,00

0.45

neteikiama

neteikiama

GRYNŲJŲ  OPERACIJOS EURAIS

Grynųjų pinigų išmokėjimas

Iš sąskaitos kredito įstaigos skyriuje 0,5%  (iki 500,00

nemokamai)

neteikiama
Debeto kortele kitų Lietuvoje ar kitose EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų bankomatuose 1 % (iki 200,00

nemokamai)

neteikiama
Per kredito įstaigos tarpininkų tinklą (Perlo terminalai) 1,50 % neteikiama
Grynųjų pinigų įmokėjimas
Į savo sąskaitą skyriuje fiziniams asmenims 0,00 neteikiama
Į savo sąskaitą skyriuje juridiniamas asmenims ≤ 2000,00 Eur 0,50 % neteikiama
Į savo sąskaitą (bankomatuose) neteikiama neteikiama
Per kredito įstaigos tarpininkų tinklą (Perlo terminalai) 0,60 neteikiama
Į kito unijos nario sąskaitą 0,00 0,00
Monetų – eurocentų peskaičiavimas, kai jų kiekis didesnis nei 50 monetų 5 % 5 %
Monetų-eurų perskaičiavimas, kai jų kiekies didesnis nei 50 monetų 3 % 3 %

ĮMOKOS UŽ PASLAUGAS (komunaliniai mokesčiai)

Grynaisiais pinigais 0,30 0,50
Internetu 0,30 neteikiama
Skyriuje iš savo sąskaitos 0,20 neteikiama
Už UAB „Fortum energija“ paslaugas – nemokamai

DEBETO KORTELĖ

Išdavimas 5,00 neteikiama
Aptarnavimas 3,00 neteikiama

PAŽYMOS, IŠRAŠAI

Pažymos (paruošiama per 2-5 d.d.) 3,00 3,00
Dokumentų paieška iš archyvo – kopijos, rinkiniai ir pan. (atliekama per 2-5 d.d.) 10,00 10,00
Pažyma dėl paramos gavimo NMA (paruošiama iki 5 d. d. po visų dokumentų pristatymo) 10,00 10,00
Sąskaitos išrašas (už atsiskaitomąją sąskaitą 30 kalendorinių dienų iki kreipimosi dienos arba už prieš tai ėjusį mėnesį – nemokamai, vieną kartą per mėnesį) 1,50 už sąskaitą neteikiama

 

Ar būtina tapti nariu, norint pasinaudoti kredito unijos paslaugomis?

Taip, norint pasinaudoti kredito unijos paslaugomis, privaloma tapti nariu.

Tačiau naudotis taupymo ir pinigų pervedimo (atsiskaitymo) paslaugomis netapę kredito unijos nariais gali:

  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar savivaldybių įstaigos ir institucijos,
  • Lietuvos Respublikoje įregistruotos asociacijos,
  • Religinės bendruomenės ir bendrijos,
  • Profesinių sąjungų organizacijos,
  • Labdaros ir paramos fondai,
  • Tarptautinių ar užsienio valstybių labdaros ir paramos fondai,
  • Unijos narių nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), jeigu bent vienas iš tėvų ar globėjų (rūpintojų) yra unijos narys.
Kas gali tapti Joniškio kredito unijos nariu?

Unijos nariais gali būti veiksnūs fiziniai asmenys, turintys nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, jeigu jie gyvena, dirba arba mokosi Lietuvos Respublikos Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje ar su šia savivaldybe besiribojančių šių savivaldybių teritorijose: Pakruojo, Šiaulių ar Akmenės rajono savivaldybėse. Unijos asocijuotais nariais gali būti šie Lietuvos Respublikoje įregistruoti ir Lietuvos Respublikos Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje ir su šia savivaldybe besiribojančių kitų savivaldybių teritorijose buveinę turintys juridiniai asmenys:

  • asociacijos, profesinės sąjungos, religinės bendruomenės ir bendrijos, sodininkų bendrijos, daugiabučių namų savininkų bendrijos, viešosios įstaigos, kurių dalininkės nėra valstybės institucijos, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), žemės ūkio bendrovės
  • unijos narių – fizinių asmenų individualios įmonės, mažosios bendrijos, uždarosios akcinės bendrovės, kuriose unijos narys ar nariai valdo įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis, suteikiančias teisę kontroliuoti įmonės veiklą. Šie juridiniai asmenys gali būti unijos asocijuotais nariais, jei jie atitinka Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme numatytų mažų ir labai mažų įmonių apibrėžimą.
Kaip tapti kredito unijos nariu?

Norėdami tapti nariu, turėtumėte Joniškio kredito unijos valdybai pateikti prašymą, įrodyti, kad atitinkate narystės kriterijų, ir įnešti 30.00 Eur pajinį įnašą. Vienkartinis stojamasis mokestis neimamas.

Įmonės prašymas

Įmonės prašymas narystei

Įmonės prašymas narystei (pdf)

Organizacijos prašymas

Įmonės prašymas narystei

Kontaktai:

JONIŠKIO KREDITO UNIJA
Miesto a. 4, Joniškis LT84148
Tel. : 8 426 53633,
El. paštas : joniskis@kreda.lt
Darbo laikas:
I-IV 8.00-17.00,
V 8.00-15.45