JOKU

Kas yra JOKU?

JOKU – kintama palūkanų dalis, nustatoma pagal Joniškio kredito unijoje esamų visų indėlių ir pasiskolintų lėšų palūkanų svertinį vidurkį, kuris apskaičiuojamas kas mėnesį. JOKU apskaičiuoja ir tvirtina pagal kredito unijos valdybos patvirtinta tvarką ir skelbia interneto svetainėje www.jku.lt

JOKU yra naudojamas suteikiant paskolas su kintamomis palūkanų normomis, vietoje bankuose įprasto EURIBOR indekso.

Kodėl kredito unijoje naudojamas JOKU, o ne EURIBOR?

Kredito unijų išteklių (pinigų) kaina yra kitokia nei bankų: kredito unijos nedalyvauja rinkoje, kurioje galėtų pasiskolinti pinigų už Euribor indeksą, o už indėlius paprastai moka didesnes palūkanas nei komerciniai bankai. Todėl logiška, kad teikdama paskolas savo nariams, palūkanų normą Joniškio kredito unija susieja ne su EURIBOR indeksu, o su savo išteklių kainą atspindinčiu rodikliu – JOKU.

JOKU indeksą kartą per mėnesį apskaičiuoja ir šiame tinklapyje skelbia kredito unijos valdyba.