Visuotinio narių susirinkimo nutarimai

Vadovaudamiesi LR Kredito unijų įstatymo 20 str. 7 dalimi, informuojame apie 2019 m. kovo mėn. 27 d., 14 val. adresu  P/C „Žilvinas“ konferencijų salė, esančioje Livonijos g. 3, Joniškis vykusiame pakartotiniame Joniškio kredito unijos visuotiniame narių susirinkime priimtus nutarimus: 1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai. 2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai. 3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai. 4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai. 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas. • Nuspręsta: 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinį patvirtinti.• Nuspręsta: patvirtinti Joniškio kredito unijos 2018 m. pelno (nuostolio) paskirstymą: Bendras nepaskirstytinas nuostolis perkeliamas į 2019 metus. 6. 2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. Nuspręsta: patvirtinti 2019 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą. 7. 2019-2021 m. metų kredito unijos veiklos plano pristatymas ir tvirtinimas. Nuspręsta: patvirtinti 2019-2021 metų veiklos planą. 8. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas. Nuspręsta: išrinkti į kredito unijos valdybos narius : Rima Čerkauskienė; Romas Karūžna; Liudas Jonaitis; Jonas Vytautas Lingys; Audronė Šimkuvienė. Valdybos pirmininku išrinktas Romas Karūžna. 9. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas Nuspręsta: išrinkti į kredito unijos paskolų komiteto narius Bronislovą Keršį, Ričardą Marcelį Gailevičių, Kęstutį Girdžiūną, Juozą Krištopaitį, Sonatą Vasiliauskienę . Paskolų komiteto pirmininke išrinkta Bronislovas Keršis. 10. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo. Nuspręsta: suteikti įgaliojimus valdybai. 11. Stebėtojų tarybos atšaukimas Nuspręsta: atšaukti stebėtojų tarybą....

KEIČIASI JONIŠKIO KREDITO UNIJOS PASLAUGŲ ĮKAINIAI NUO 2019 M. GEGUŽĖS 01 D. PASLAUGOS PAVADINIMAS Įkainis NARIAMS NE NARIAMS  MOKĖJIMO NURODYMAS EURAIS Kredito įstaigos viduje į savo sąskaitą (skyriuje) 2,00 € neteikiama Kredito įstaigos viduje į savo sąskaitą (internetu) 0,00 € neteikiama Kredito įstaigos viduje į kito kliento sąskaitą (skyriuje) 2,00 € 3,00 € Kredito įstaigos viduje į kito kliento sąskaitą (internetu) 0,00 € neteikiama Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, (skyriuje) 3,00 € 3,00 € PAŽYMOS, IŠRAŠAI Pažymos (paruošiama per 2-5 d.d.) 10,00 € 10,00 € Dokumentų paieška iš archyvo – kopijos, rinkiniai ir pan. (atliekama per 2-5d.d.) 10,00 € 10,00 € Pažyma dėl paramos gavimo NMA (paruošiama iki 5 d. d. po visų dokumentų pristatymo) 10,00 € 10,00 € Sąskaitos išrašas (už atsiskaitomąją sąskaitą 30 kalendorinių dienų iki kreipimosi dienos arba už prieš tai ėjusį mėnesį – nemokamai, vieną kartą per mėnesį) 5,00 € už sąskaitą neteikiama Joniškio kredito unijos...

Visuotinis narių susirinkimas

Joniškio kredito unijos narių dėmesiui, 2019 03 20  11 val.  adresu  P/C „Žilvinas“ konferencijų salėje, esančioje Livonijos g.3, Joniškis šaukiamą Joniškio kredito unijos, buveinės adresas  Miesto a. 4, Joniškis,  eilinį  visuotinį  narių susirinkimą. Numatoma  darbotvarkė: Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas. 2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. 2019-2021 m. metų kredito unijos veiklos plano pristatymas ir tvirtinimas. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo. Stebėtojų tarybos atšaukimas Unijos būstinės keitimas Joniškio kredito unijos įstatų keitimas Stojimo į asociaciją Jungtinės kredito unijos. Jei kvorumo nebus, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2019 03 27 14:00 val. P/C „Žilvinas“ konferencijų salėje Livonijos g. 3,  Joniškis. Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Miesto a. 4, Joniškis, tel. +370 426 51065, informaciją suteiks  vyr. buhalterė Eglė Murzaitė. Taip pat informuojame, kad su  informacija apie visuotinio narių susirinkimo priimtus nutarimus Jūs galite susipažinti nuo 2019 m. kovo 15 d. Joniškio kredito unijos patalpose adresu Miesto a. 4, Joniškis arba tinklapyje www.jku.lt. Tel. pasiteiravimui: +370-426-51065, el.paštas:  joniskis@kreda.lt   Joniškio kredito unijos...

Eilinis visuotinis narių susirinkimas

Joniškio kredito unijos narių dėmesiui, 2017 m. kovo 17 d. 14 val. adresu: Livonijos g. 3, Joniškis, P/C „Žilvinas“ konferencijų salėje šaukiamas Joniškio kredito unijos, kurios buveinės adresas Miesto a. 4, Joniškis, eilinis visuotinis narių susirinkimas. Nesurinkus kvorumo (virš 771 narių) šis susirinkimas neįvyks. Numatoma darbotvarkė 1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos vertinimas. 2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos vertinimas. 3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos vertinimas. 4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos vertinimas. 5. 2016 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. 2016 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas. 6. 2017 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. 7. 2017 m. kredito unijos veiklos plano pristatymas ir tvirtinimas. 8. Kredito unijos paskolų komiteto nario rinkimas. 9. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo. 10. Audito įmonės pasirinkimas. 11. Naujos redakcijos Joniškio kredito unijos įstatų tvirtinimas. 12. Išstojimas iš Lietuvos centrinės kredito unijos. 13. Išstojimas iš Asociacijos Lietuvos kredito unijos. 14. Centrinės kredito unijos steigimo sutarties pasirašymas. 15. Įgaliojimų suteikimas. Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei, nesurinkus kvorumo (virš 771 narių), šis susirinkimas neįvyks, pakartotinis Joniškio kredito unijos, visuotinis narių susirinkimas skelbiant tą pačią darbotvarkę bus šaukiamas kovo 24 d. 14 val. adresu Livonijos g. 3, Joniškis, P/C „Žilvinas“ konferencijų salė. Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais, kaip numatyta įstatuose, kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose adresu Miesto a. 4, Joniškis. Telefonas pasiteiravimui 8 426 53633 Joniškio kredito unijos...