Banko sąskaita – pagrindinė Jūsų sąskaita, per kurią vykdote atsiskaitymus: gaunate pajamas, atliekate mokėjimo pavedimus, mokate mokesčius. Banko sąskaitą galite valdyti internetu per e-kreda. Taip pat lėšomis savo banko sąskaitoje galite naudotis įsigiję mūsų platinamas mokėjimo korteles HERCUS Mastercard.

Paslaugos Unijos nariams Ne unijos nariams
1. Sąskaitos atidarymas nemokamas nemokamas
2. Sąskaitos tvarkymas 0,45 € neteikiamas
3. Sąskaitos išrašo pateikimas (kredito unijoje, paštu)  už praėjusį kalendorinį mėn. nemokamai, už kitą laikotarpi 1.50 € neteikiamas
4. Pažymos išdavimas (apie sąskaitos likutį ir kt.) 3.00 € 3.00 €
5. Sąskaitos uždarymas nemokamas neteikiamas

1. VIETINIAI PERVEDIMAI

 Unijos nariams Ne unijos nariams

1.1. Kredito įstaigos viduje į savo sąskaitą (skyriuje)

nemokamai neteikiama

1.2. Kredito įstaigos viduje į savo sąskaitą (internetu)

nemokamai neteikiama

1.3. Kredito įstaigos viduje į kito kliento sąskaitą (skyriuje)

1.00 € 3,00 €

1.4. Kredito įstaigos viduje į kito kliento sąskaitą (internetu)

0,00 € neteikiama

1.5. Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (skyriuje)

1.00 € 3,00 €

1.6. Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (internetu)

0.30 € neteikiama

1.7. Į NE EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (skyriuje)

10 € 15 €

1.8. Į NE EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, skubus (skyriuje)

15 € 20 €

1.9. Į NE EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, labai skubus (skyriuje)
(atliekamas tą pačią darbo dieną pateikus mokėjimo nurodymą iki 12 val.)

30 € 35 €

1.10. Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, skubus (internetu)

neteikiama neteikiama

2. GAUTŲ LĖŠŲ ĮSKAITYMAS (ADMINISTRAVIMAS)

2.1. Lėšos, gautos kredito įstaigos viduje eurais

0.00 € neteikiama

2.2. Lėšos, gautos iš kitų Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų eurais

0.30 € neteikiama

Lėšos į klientų sąskaitas įskaitomos pagal mokėjimo nurodyme pateiktą sąskaitos numerį IBAN formatu, netikrinant, ar pateiktas sąskaitos numeris atitinka sąskaitos savininko vardą ir pavardę arba pavadinimą.

 

1. Grynųjų pinigų išmokėjimas

 Unijos nariams Ne unijos nariams

1.1. Iš sąskaitos kredito įstaigos skyriuje iki 500 Eur per mėn.

nemokama neteikiama

1.2. Iš sąskaitos kredito įstaigos skyriuje už sumą virš 500 Eur per mėn.

0.5 % neteikiama
2. Grynųjų pinigų įmokėjimas

2.1. Į savo sąskaitą (skyriuje) fiziniam asmenims

2.2. Į savo sąskaitą skyriuje juridiniams asmenims > 2000,00 Eur

nemokama

0,5 proc.

neteikiama

neteikiama

2.3. Į kito unijos nario sąskaitą

nemokama nemokama
3. Įmokos už paslaugas
3.1. Grynaisiais pinigais 0.30 € už įmoką 0.50 € už įmoką

Indėlių draudimas

Indėliai iki 100 000 eurų yra apdraudžiami VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos apie indėlių draudimą rasite čia.

Kontaktai:

JONIŠKIO KREDITO UNIJA
Miesto a. 4, Joniškis LT84148
Tel. : 8 426 53633,
El. paštas : joniskis@kreda.lt
Darbo laikas:
I-IV 8.00-17.00,
V 8.00-15.45