Banko sąskaita – pagrindinė Jūsų sąskaita, per kurią vykdote atsiskaitymus: gaunate pajamas, atliekate mokėjimo pavedimus, mokate mokesčius. Banko sąskaitą galite valdyti internetu per i-Unija. Taip pat lėšomis savo banko sąskaitoje galite naudotis įsigiję mūsų platinamas mokėjimo korteles Maestro arba Mastercard Standart.

1. Sąskaitos atidarymas nemokamas
2. Sąskaitos tvarkymas nemokamas
3. Sąskaitos išrašo pateikimas (kredito unijoje, paštu)  už praėjusį kalendorinį mėn. nemokamai, už kitą laikotarpi 3.00 €
4. Pažymos išdavimas (apie sąskaitos likutį ir kt.) 3.00 €
5. Sąskaitos uždarymas nemokamas

1. VIETINIAI PERVEDIMAI

1.1. Kredito įstaigos viduje į savo sąskaitą (skyriuje)

nemokamai

1.2. Kredito įstaigos viduje į savo sąskaitą (internetu)

nemokamai

1.3. Kredito įstaigos viduje į kito kliento sąskaitą (skyriuje)

0.30 €

1.4. Kredito įstaigos viduje į kito kliento sąskaitą (internetu)

nemokamai

1.5. Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (skyriuje)

0.60 €

1.6. Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, kai mokėtojas neturi sąskaitos kredito įstaigoje, neskubus

1.50 €

1.7. Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (internetu)

0.20 €

2. GAUTŲ LĖŠŲ ĮSKAITYMAS (ADMINISTRAVIMAS)

2.1. Lėšos, gautos kredito įstaigos viduje eurais

0.00 €

2.2. Lėšos, gautos iš kitų Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų eurais

0.30 €

Lėšos į klientų sąskaitas įskaitomos pagal mokėjimo nurodyme pateiktą sąskaitos numerį IBAN formatu, netikrinant, ar pateiktas sąskaitos numeris atitinka sąskaitos savininko vardą ir pavardę arba pavadinimą.

1. Grynųjų pinigų išmokėjimas

1.1. Iš sąskaitos kredito įstaigos skyriuje iki 500 Eur per mėn.

nemokama

1.2. Iš sąskaitos kredito įstaigos skyriuje už sumą virš 500 Eur per mėn.

0.5 %

2. Grynųjų pinigų įmokėjimas

2.1. Į savo sąskaitą (skyriuje)

nemokama

2.2. Į kito asmens sąskaitą

nemokama
3. Įmokos už paslaugas
3.1. Grynaisiais pinigais (kredito unijos nariams)

0.20 € už įmoką

3.2. Grynaisiais pinigais (ne kredito unijos nariams) 0.40 € už įmoką

Indėlių draudimas

Indėliai iki 100 000 eurų yra apdraudžiami VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos apie indėlių draudimą rasite čia.

Kontaktai:

JONIŠKIO KREDITO UNIJA
Miesto a. 4, Joniškis LT84148
Tel. : 8 426 53633,
El. paštas : info@jku.lt
Darbo laikas:
I-IV 8.00-17.00,
V 8.00-15.45