Finansinės ataskaitos

Finansinė atskaitomybė už 2016 metus (PDF byla):

Finansinė atskaitomybė už 2015 metus (PDF byla)

Finansinė atskaitomybė už 2014 metus (PDF byla):

Finansinė atskaitomybė už 2013 metus (PDF byla):

Finansinė atskaitomybė už 2012 metus (PDF bylos):