Vadovaudamiesi LR Kredito unijų įstatymo 20 str. 7 dalimi, informuojame apie 2019 m. kovo mėn. 27 d., 14 val. adresu  P/C „Žilvinas“ konferencijų salė, esančioje Livonijos g. 3, Joniškis vykusiame pakartotiniame Joniškio kredito unijos visuotiniame narių susirinkime priimtus nutarimus:

1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.

2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.

3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.

4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.

5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
• Nuspręsta: 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinį patvirtinti.
• Nuspręsta: patvirtinti Joniškio kredito unijos 2018 m. pelno (nuostolio) paskirstymą: Bendras nepaskirstytinas nuostolis perkeliamas į 2019 metus.

6. 2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
Nuspręsta: patvirtinti 2019 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.

7. 2019-2021 m. metų kredito unijos veiklos plano pristatymas ir tvirtinimas.
Nuspręsta: patvirtinti 2019-2021 metų veiklos planą.

8. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
Nuspręsta: išrinkti į kredito unijos valdybos narius : Rima Čerkauskienė; Romas Karūžna; Liudas Jonaitis; Jonas Vytautas Lingys; Audronė Šimkuvienė. Valdybos pirmininku išrinktas Romas Karūžna.

9. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas
Nuspręsta: išrinkti į kredito unijos paskolų komiteto narius Bronislovą Keršį, Ričardą Marcelį Gailevičių, Kęstutį Girdžiūną, Juozą Krištopaitį, Sonatą Vasiliauskienę . Paskolų komiteto pirmininke išrinkta Bronislovas Keršis.

10. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
Nuspręsta: suteikti įgaliojimus valdybai.

11. Stebėtojų tarybos atšaukimas
Nuspręsta: atšaukti stebėtojų tarybą.

12. Unijos būstinės keitimas
Nuspręsta: keisti kredito unijos būstinę į S. Dariaus Ir S.Girėno g. 70, Gruzdžiai, Šiaulių rajonas

13. Joniškio kredito unijos įstatų keitimas
Nuspręsta: tvirtinti kredito unijos įstatų pakeitimus

14.  Stojimo į asociaciją Jungtinės kredito unijos.
Nuspręsta: stoti į asociaciją Jungtinės kredito unijos.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie visuotinį narių susirinkimą: administracijos vadovas Vytautas Radžvilas, tel +37068529485. el. paštas vytautas.radzvilas@kreda.lt