Joniškio kredito unijos narių dėmesiui,

2019 03 20  11 val.  adresu  P/C „Žilvinas“ konferencijų salėje, esančioje Livonijos g.3, Joniškis šaukiamą Joniškio kredito unijos, buveinės adresas  Miesto a. 4, Joniškis,  eilinį  visuotinį  narių susirinkimą.

Numatoma  darbotvarkė:

 1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
 6. 2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. 2019-2021 m. metų kredito unijos veiklos plano pristatymas ir tvirtinimas.
 8. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
 9. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas
 10. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 11. Stebėtojų tarybos atšaukimas
 12. Unijos būstinės keitimas
 13. Joniškio kredito unijos įstatų keitimas
 14. Stojimo į asociaciją Jungtinės kredito unijos.

Jei kvorumo nebus, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2019 03 27 14:00 val. P/C „Žilvinas“ konferencijų salėje Livonijos g. 3,  Joniškis.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Miesto a. 4, Joniškis, tel. +370 426 51065, informaciją suteiks  vyr. buhalterė Eglė Murzaitė.

Taip pat informuojame, kad su  informacija apie visuotinio narių susirinkimo priimtus nutarimus Jūs galite susipažinti nuo 2019 m. kovo 15 d. Joniškio kredito unijos patalpose adresu Miesto a. 4, Joniškis arba tinklapyje www.jku.lt.

Tel. pasiteiravimui: +370-426-51065, el.paštas:  joniskis@kreda.lt

 

Joniškio kredito unijos valdyba