Joniškio kredito unijos narių dėmesiui,

2017 m. kovo 17 d. 14 val. adresu: Livonijos g. 3, Joniškis, P/C „Žilvinas“ konferencijų salėje šaukiamas Joniškio kredito unijos, kurios buveinės adresas Miesto a. 4, Joniškis, eilinis visuotinis narių susirinkimas. Nesurinkus kvorumo (virš 771 narių) šis susirinkimas neįvyks.

Numatoma darbotvarkė

1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos vertinimas.
2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos vertinimas.
3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos vertinimas.
4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos vertinimas.
5. 2016 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. 2016 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
6. 2017 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
7. 2017 m. kredito unijos veiklos plano pristatymas ir tvirtinimas.
8. Kredito unijos paskolų komiteto nario rinkimas.
9. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
10. Audito įmonės pasirinkimas.
11. Naujos redakcijos Joniškio kredito unijos įstatų tvirtinimas.
12. Išstojimas iš Lietuvos centrinės kredito unijos.
13. Išstojimas iš Asociacijos Lietuvos kredito unijos.
14. Centrinės kredito unijos steigimo sutarties pasirašymas.
15. Įgaliojimų suteikimas.

Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Jei, nesurinkus kvorumo (virš 771 narių), šis susirinkimas neįvyks, pakartotinis Joniškio kredito unijos, visuotinis narių susirinkimas skelbiant tą pačią darbotvarkę bus šaukiamas kovo 24 d. 14 val. adresu Livonijos g. 3, Joniškis, P/C „Žilvinas“ konferencijų salė.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais, kaip numatyta įstatuose, kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose adresu Miesto a. 4, Joniškis.

Telefonas pasiteiravimui 8 426 53633

Joniškio kredito unijos valdyba