Pradinis

KEIČIASI JONIŠKIO KREDITO UNIJOS PASLAUGŲ ĮKAINIAI NUO 2019 M. GEGUŽĖS 01 D. PASLAUGOS PAVADINIMAS Įkainis NARIAMS NE NARIAMS  MOKĖJIMO NURODYMAS EURAIS Kredito įstaigos viduje į savo sąskaitą (skyriuje) 2,00 € neteikiama Kredito įstaigos viduje į savo sąskaitą (internetu) 0,00 € neteikiama Kredito įstaigos viduje į kito kliento sąskaitą (skyriuje) 2,00 € 3,00 € Kredito įstaigos viduje į kito kliento sąskaitą (internetu) 0,00 € neteikiama Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, (skyriuje) 3,00 € 3,00 € PAŽYMOS, IŠRAŠAI Pažymos (paruošiama per 2-5 d.d.) 10,00 € 10,00 € Dokumentų paieška iš archyvo – kopijos, rinkiniai ir pan. (atliekama per 2-5d.d.) 10,00 € 10,00 € Pažyma dėl paramos gavimo NMA (paruošiama iki 5 d. d. po visų dokumentų pristatymo) 10,00 € 10,00 € Sąskaitos išrašas (už atsiskaitomąją sąskaitą 30 kalendorinių dienų iki kreipimosi dienos arba už prieš tai ėjusį mėnesį – nemokamai, vieną kartą per mėnesį) 5,00 € už sąskaitą neteikiama Joniškio kredito unijos... read more

Informacija indėlininkams

Informacija apie indėlių draudimą Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymu, informuojame Joniškio kredito unijos indėlininkus apie indėlių draudimą. Pagrindinė informacija apie indėlio apsaugą Joniškio unijoje laikomi indėliai yra draudžiami valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ Apsaugos riba iki 100 000 eurų vienam indėlininkui už visus vienoje kredito įstaigoje laikomus indėlius1 Jei turite daugiau indėlių toje pačioje kredito įstaigoje visi jūsų indėliai, laikomi toje pačioje kredito įstaigoje, susumuojami ir bendrai sumai taikoma 100 000 eurų apsaugos riba1 Jei turite bendrą sąskaitą su kitu (kitais) asmeniu (asmenimis) 100 000 eurų riba atskirai taikoma kiekvienam indėlininkui2 Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo terminas, jeigu kredito įstaiga nevykdo įsipareigojimų 20 darbo dienų3 Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo valiuta eurai Kontaktiniai duomenys Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“, adresas Algirdo g. 31, Vilnius, LT-03219, tel. 8 5 2135657, faks. 8 5 2135546, el. paštas idf@idf.lt Daugiau informacijos www.iidraudimas.lt Pastabos: 1 Jeigu indėlis negrąžinamas dėl to, kad kredito įstaiga nepajėgi įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų, indėlininkams valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ išmoka indėlių draudimo išmokas. Didžiausia indėlių, laikomų vienoje kredito įstaigoje, draudimo išmokos suma vienam indėlininkui yra 100 000 eurų. Nustatant indėlių draudimo išmokos dydį, visi toje pačioje kredito įstaigoje laikomi indėliai yra susumuojami. Pavyzdžiui, jeigu indėlininkas turi taupomąją sąskaitą, kurioje yra 90 000 eurų, ir einamąją sąskaitą, kurioje yra 20 000 eurų, jam bus išmokama tik 100 000 eurų draudimo išmoka. Tam tikrais atvejais (kai į indėlininko sąskaitą ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos pervesti pinigai už parduotą indėlininkui nuosavybės teise priklausiusį gyvenamąjį būstą; indėlininko paveldėti pinigai pagal testamentą arba pagal įstatymą; indėlininko kaip naudos gavėjo pagal gyvybės draudimo sutartį ar jos esmę atitinkančią sutartį... read more

Visuotinis narių susirinkimas

Joniškio kredito unijos narių dėmesiui, 2019 03 20  11 val.  adresu  P/C „Žilvinas“ konferencijų salėje, esančioje Livonijos g.3, Joniškis šaukiamą Joniškio kredito unijos, buveinės adresas  Miesto a. 4, Joniškis,  eilinį  visuotinį  narių susirinkimą. Numatoma  darbotvarkė: Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas. 2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. 2019-2021 m. metų kredito unijos veiklos plano pristatymas ir tvirtinimas. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo. Stebėtojų tarybos atšaukimas Unijos būstinės keitimas Joniškio kredito unijos įstatų keitimas Stojimo į asociaciją Jungtinės kredito unijos. Jei kvorumo nebus, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2019 03 27 14:00 val. P/C „Žilvinas“ konferencijų salėje Livonijos g. 3,  Joniškis. Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Miesto a. 4, Joniškis, tel. +370 426 51065, informaciją suteiks  vyr. buhalterė Eglė Murzaitė. Taip pat informuojame, kad su  informacija apie visuotinio narių susirinkimo priimtus nutarimus Jūs galite susipažinti nuo 2019 m. kovo 15 d. Joniškio kredito unijos patalpose adresu Miesto a. 4, Joniškis arba tinklapyje www.jku.lt. Tel. pasiteiravimui: +370-426-51065, el.paštas:  joniskis@kreda.lt   Joniškio kredito unijos... read more